Hjelm Law

Rådgivningsområder

Familieret

Hjelm Law’s juridiske rådgivning inden for dansk familieret omfatter økonomiske forhold mellem ægtefæller eller samlevende, indgåelse af ægteskab, separation og skilsmisse, indgåelse af ægtepagt, udarbejdelse af testamente, sager om barnets bopæl og samvær mv.

Det en god idé at søge rådgivning inden man tager sin beslutning.

 • Indgåelse af ægteskab, registreret partnerskab i Danmark

 • Ægtepagter, testamenter, børnetestamenter, fremtidstestamenter

 • Separation og skilsmisse

 • Bodelingsaftale i forbindelse med skilsmisse

 • Forældremyndighedssager, bopælssager, samværssager

Udlændingeret

Nelly Hjelm har i mange år beskæftiget sig indgående med udlændingeret og yder specialiseret rådgivning og juridisk hjælp inden for alle områder af udlændingeretten, herunder

 • Familiesammenføring

 • Opholdstilladelse af beskæftigelsesmæssige grunde

 • Studier

 • Opholdstilladelser i medfør af EU-reglerne

 • Visum

 • Indfødsretssager

 • Inddragelser af opholdstilladelser og udvisningssager.